Search form

1 ทิโมธี 1:13

13แม้​ว่า​ตะก่อน​ข้าพเจ้า​เกย​อู้​บ่ดี​เกี่ยวกับ​พระองค์ ตึง​เซาะ​หา​ค่ำ​คน​ของ​พระองค์​กับ​เป๋น​คน​เหี้ยม แต่​พระเจ้า​ก็​ยัง​เมตต๋า​ข้าพเจ้า ย้อน​หัน​ว่า​ข้าพเจ้า​ยัง​บ่ได้​เจื้อ​พระเยซู กับ​บ่ฮู้​เรื่อง​ว่า​สิ่ง​ตี้​เยียะ​ไป​นั้น​บ่ดี