Search form

1 ทิโมธี 1:14

14องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ของ​เฮา​หื้อ​พระคุณ​แก่​ข้าพเจ้า​นัก​ขนาด ตึง​โผด​หื้อ​มี​ความ​เจื้อ​กับ​ความ​ฮัก​เหมือน​พระเยซู​คริสต์