Search form

1 ทิโมธี 1:16

16แต่​พระเจ้า​เมตต๋า​ข้าพเจ้า เปื้อ​พระเยซู​คริสต์​จะ​ได้​เยียะ​หื้อ​หัน​ว่า​พระองค์​อดทน​ขนาด​หนัก​ต่อ​คน​บาป​หนา​ตี้​สุด​อย่าง​ข้าพเจ้า เปื้อ​เป๋น​ตั๋ว​อย่าง​หื้อ​กับ​คน​ตี้​จะ​ฮับ​เจื้อ​พระองค์ แล้ว​มี​จีวิต​นิรันดร์​ตลอด​ไป