Search form

1 ทิโมธี 1:18

18ลูก​ทิโมธี​เหย สิ่ง​ตี้​ข้าพเจ้า​บอก​หื้อ​ต้าน​เยียะ ก็​เป๋น​ไป​ต๋าม​กำ​ทำนาย​ตี้​อู้​เถิง​ต้าน​ตะก่อน หื้อ​ใจ๊​กำ​นี้​เหมือน​เป๋น​อาวุธ​ใน​ก๋าน​ต่อสู้​คน​ตี้​สอน​หลักกำสอน​ตี้​ผิด