Search form

1 ทิโมธี 1:19

19หื้อ​ยึดถือ​ความ​เจื้อ​ไว้​หื้อ​ดี กับ​ฮักษา​จิต​สำนึก​ตี้​ดี​ไว้ ย้อน​ว่า​มี​บาง​คน​เอา​จิต​สำนึก​ตี้​ดี​ขว้าง​เหีย เยียะ​หื้อ​ความ​เจื้อ​ของ​เขา​ถูก​ทำลาย​เหมือน​เฮือ​แตก