Search form

1 ทิโมธี 1:3

กำ​เตื๋อน​เรื่อง​คน​สอน​หลัก​กำสอน​ตี้​ผิด

3ข้าพเจ้า​ใค่​หื้อ​ต้าน​อยู่​ตี้​เมือง​เอเฟซัส​ต่อ​ไป อย่าง​ตี้​เกย​วิงวอน​ต๋อน​ตี้​ข้าพเจ้า​เตียวตาง​ไป​แคว้น​มาซิโดเนีย ย้อน​ว่า​ใน​เมือง​นั้น​มี​บาง​คน​สอน​เรื่อง​หลักกำสอน​ตี้​ผิด ก็​ขอ​ต้าน​สั่ง​หื้อ​คน​หมู่​นี้​เลิก​สอน​เหีย​เน่อ