Search form

1 ทิโมธี 1:4

4กับ​บอก​หมู่​เขา​ว่า​บ่ดี​สนใจ๋​นิยาย​สายเจี้ย​ต่างๆ กับ​ราย​จื้อ​ลำดับ​ป้อ​อุ๊ย​แม่​หม่อน​ตี้​ยาว​บ่ฮู้จัก​จบ ย้อน​ว่า​สิ่ง​หมู่​นี้​เยียะ​หื้อ​ผิด​หัว​กั๋น กับ​บ่จ้วย​หื้อ​คน​ใจ๊​จีวิต​ต๋าม​ความ​เจื้อ​ใน​พระเจ้า​เลย