Search form

1 ทิโมธี 2:1

กำ​แนะนำ​ก๋าน​อธิษฐาน​กับ​ก๋าน​นมัสก๋าน

1ย้อนจาอั้น​นัก​เหลือ​เรื่อง​อื่นๆ ข้าพเจ้า​ก็​ขอ​วิงวอน​หื้อ​ต้าน​อธิษฐาน อ้อนวอน ขอ​ร้อง กับ​ขอบคุณ​พระเจ้า หื้อ​เยียะ​จาอี้​สำหรับ​กู้​คน​เน่อ