Search form

1 ทิโมธี 2:2

2ตึง​กษัตริย์​ตังหลาย​กับ​ผู้​มี​อำนาจ​กู้​คน​ตวย​เหมือน​กั๋น เปื้อ​หมู่​เฮา​จะ​อยู่​อย่าง​มี​สันติสุข​กับ​สงบสุข มี​จีวิต​ตี้​ยำเก๋ง​พระเจ้า​กับ​เป๋น​ตี้​น่า​นับถือ