Search form

1 ทิโมธี 2:5

5ก็​เป๋น​จาอั้น ย้อน​ว่า​มี​พระเจ้า​องค์​เดียว​เต้าอั้น กับ​มี​คน​เดียว​ตี้​เป๋น​คน​ก๋าง​หละหว่าง​พระเจ้า​กับ​มนุษย์​เปื้อ​หื้อ​คืนดี​กั๋น คน​นั้น​คือ​พระเยซู​คริสต์