Search form

1 ทิโมธี 3:13

13ย้อน​ว่า​มัคนายก​ตี้​ฮับใจ๊​ได้​ดี คน​ตังหลาย​จะ​นับถือ​เขา เขา​ก็​จะ​แบ่งปั๋น​ความ​เจื้อ​ของ​เขา​เกี่ยวกับ​พระเยซู​คริสต์​หื้อ​คน​อื่น​ฟัง​ได้​อย่าง​บ่กั๋ว​ใผ