Search form

1 ทิโมธี 3:14

ความ​จริง​เรื่อง​ความ​เจื้อ​ของ​เฮา

14เถิงแม้​ว่า​ข้าพเจ้า​หวัง​จะ​มา​แอ่ว​หา​ต้าน​เวยๆ นี้​ก็​ต๋าม ข้าพเจ้า​ก็​ยัง​เขียน​จดหมาย​นี้​หื้อ​ต้าน​อยู่