Search form

1 ทิโมธี 3:15

15ก็​เปื้อ​ว่า​ถ้า​ข้าพเจ้า​มา​จ๊า ต้าน​จะ​ฮู้​ว่า​จะ​ใจ๊​จีวิต​จาใด​ใน​ครอบครัว​ของ​พระเจ้า คือ​คริสตจักร​ของ​พระองค์​ผู้​มี​จีวิต​อยู่ เซิ่ง​ก๊ำ​หลักกำสอน​ตี้​เป๋น​ความ​จริง​แต๊ เหมือน​ฐาน​กับ​เสา​ตี้​เยียะ​หื้อ​บ้าน​ตั้ง​มั่นคง