Search form

1 ทิโมธี 4:12

12บ่ดี​หื้อ​ใผ​มา​ดู​แควน​ต้าน​ย้อน​เป๋น​คน​หนุ่ม แต่​หื้อ​เป๋น​ตั๋วอย่าง​ตี้​ดี​แก่​ผู้เจื้อ​ตังหลาย​ใน​เรื่อง​ก๋าน​อู้ ก๋าน​เยียะ​ตั๋ว​ดี ความ​ฮัก ความ​เจื้อ ตึง​ความ​บริสุทธิ์