Search form

1 ทิโมธี 4:13

13ขอ​หื้อ​ต้าน​เอาใจ๋​ใส่​ใน​ก๋าน​อ่าน​พระคัมภีร์ ​หื้อ​คน​ตังหลาย​ฟัง กับ​ใน​ก๋าน​เตสนา​ตึง​ก๋าน​สอน​ตวย​จ๋น​กว่า​ข้าพเจ้า​จะ​มา​หา​ต้าน