Search form

1 ทิโมธี 4:16

16หื้อ​หละวัง​ก๋าน​ใจ๊​จีวิต​กับ​กำ​สอน​ของ​ต้าน​หื้อ​ดี หื้อ​เยียะ​เรื่อง​ตี้​ข้าพเจ้า​สั่ง​สอน​ไว้​ต่อ​ไป​ติกๆ ย้อน​ว่า​จะ​จ้วย​หื้อ​ต้าน​กับ​คน​ตี้​ฟัง​ต้าน​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ