Search form

1 ทิโมธี 4:3

3หมู่​เขา​สอน​ว่า ห้าม​เอา​ผัว​เอา​เมีย​กับ​ห้าม​กิ๋น​ของ​กิ๋น​บาง​อย่าง แต๊ๆ แล้ว​พระเจ้า​แป๋ง​สิ่ง​หมู่​นี้​หื้อ​คน​ตี้​เจื้อ​กับ​ฮู้จัก​ความ​จริง​กิ๋น​ได้​โดย​ขอบพระคุณ​พระเจ้า