Search form

1 ทิโมธี 4:6

ผู้​ฮับใจ๊​ตี้​ดี​ของ​พระเยซู​คริสต์

6ถ้า​ต้าน​บอก​เรื่อง​นี้​หื้อ​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตังหลาย​ฟัง​แล้ว ต้าน​ก็​จะ​เป๋น​ผู้​ฮับใจ๊​ตี้​ดี​ของ​พระเยซู​คริสต์ เป๋น​ผู้​ฮับใจ๊​ตี้​ฮับ​ก๋าน​เฝิ็ก​อบรม​อยู่ โดย​ก๋าน​ใจ๊​ถ้อยกำ​ของ​หลัก​ความ​เจื้อ กับ​หลักกำสอน​ตี้​ดี​ตี้​ต้าน​ได้​เยียะ​ตวย​นั้น