Search form

1 ทิโมธี 4:7

7บ่ดี​สนใจ๋​เรื่อง​เล่า​ตี้​บ่มี​สาระ​กับ​นิยาย​สายเจี้ย​ตี้​บ่เกี่ยวกับ​พระเจ้า แต่​หื้อ​หมั่น​เฝิ็ก​ตั๋ว​เก่า​หื้อ​มี​จีวิต​เป๋น​ตี้​ยำเก๋ง​พระเจ้า