Search form

1 ทิโมธี 5:11

11แต่​ห้าม​ฮับ​ขึ้น​ทะเบียน​แม่​หม้าย​ตี้​ยัง​สาว ย้อน​ถ้า​เขา​ใค่​ได้​ผัว​ใหม่ ก็​จะ​บ่เอาใจ๋​ใส่​ฮับใจ๊​พระคริสต์ แล้ว​ใค่​แต่งงาน​ใหม่​แหม