Search form

1 ทิโมธี 5:12

12เขา​คน​นั้น​ก็​จะ​ถูก​ตัดสิน​ว่า​ผิด​กำ​สัญญา​ตี้​เกย​เยียะ​กับ​พระเจ้า​ต๋อน​ขึ้น​ทะเบียน​ว่า จะ​บ่แต่งงาน​แหม​กับ​จะ​ฮับใจ๊​พระเจ้า​เต๋มตี้