Search form

1 ทิโมธี 5:14

14ย้อน​จาอั้น​ข้าพเจ้า​ใค่​หื้อ​แม่​หม้าย​ตี้​ยัง​สาว​นั้น​แต่งงาน​แหม​ใหม่ แล้ว​มี​ลูก​มี​เต้า​กับ​ผ่อกอย​บ้าน​ของ​ตั๋ว เปื้อ​บ่หื้อ​หมู่​ศัตรู๋​ใส่​ฮ้าย​หมู่​เฮา​ได้