Search form

1 ทิโมธี 5:17

17ส่วน​ผู้ปกครอง​ตี้​เป๋น​ผู้นำ​ตี้​ดี​นั้น สมควร​ฮับ​เกียรติ​ตึง​ก้า​ตอบ​แตน​ปอ​ดี​ตวย โดย​เฉพาะ​คน​ตี้​เอา​แต๊​เรื่อง​ก๋าน​เตสนา​กับ​ก๋าน​สั่ง​สอน