Search form

1 ทิโมธี 5:18

18ย้อน​ว่า​พระคัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า “บ่ดี​เอา​ตะกร้อ​คอบ​ปาก​งัว​ตี้​ก่ำลัง​นวด​ข้าว​อยู่” กับ “คน​ใด​เยียะ​ก๋าน​ก็​เปิง​ได้​ฮับ​ก้า​จ้าง​ตวย”