Search form

1 ทิโมธี 5:19

19ถ้า​มี​ใผ​มา​ฟ้อง​ใส่​ความ​ผู้ปกครอง​คน​นึ่ง​คน​ใด บ่ดี​ฟั่ง​เจื้อ​เตื้อ​จ๋น​กว่า​จะ​มี​พยาน​สอง​สาม​คน​มา​ยืนยัน​ข้อหา​นั้น​ก่อน