Search form

1 ทิโมธี 5:2

2ส่วน​แม่ญิง​อายุ​นัก​เหลือ​ต้าน​นั้น ก็​หื้อ​เยียะ​กับ​เปิ้น​เหมือน​เป๋น​แม่ แม่ญิง​สาวๆ ก็​หื้อ​เยียะ​เหมือน​เป๋น​น้องสาว ด้วย​ใจ๋​บริสุทธิ์