Search form

1 ทิโมธี 5:22

22ห้าม​ฟั่ง​วาง​มือ​บน​หัว​เจิม​ใผ​เป๋น​ผู้ปกครอง​เตื้อ ย้อน​ว่า​ถ้า​เขา​เยียะ​บ่ดี ก็​เหมือน​ต้าน​มี​ส่วน​ฮ่วม​ใน​บาป​ของ​เขา​ตวย แต่​หื้อ​ฮักษา​ความ​บริสุทธิ์​ตี้​ต้าน​มี​อยู่​ไว้​หื้อ​ดี