Search form

1 ทิโมธี 5:8

8ถ้า​คน​ใด​บ่ผ่อกอย​ญาติ​ปี้น้อง​โดย​เฉพาะ​คน​ใน​ครอบครัว​ของ​ตั๋วเก่า ก็​ถือ​ว่า​เขา​ละขว้าง​ความ​เจื้อ​เหีย​แล้ว ก็​ฮ้าย​เหลือ​คน​ตี้​บ่เจื้อ