Search form

1 ทิโมธี 5:9

9สำหรับ​ก๋าน​ขึ้น​ทะเบียน​แม่​หม้าย​นั้น เขา​ต้อง​เป๋น​แม่​หม้าย​ตี้​มี​อายุ​หก​สิบ​ปี๋​ขึ้น​ไป กับ​เป๋น​คน​ตี้​เกย​แต่งงาน​เตื้อ​เดียว