Search form

1 ทิโมธี 6:1

1ผู้เจื้อ​ตังหลาย​ตี้​เป๋น​ขี้ข้า​ควร​ถือ​ว่า​เจ้านาย​ของ​ตั๋ว​เป๋น​คน​ตี้​เปิง​จะ​ได้​ฮับ​ความ​นับถือ​อย่าง​เต๋มตี้ เปื้อ​ใผ​จะ​บ่ดู​แควน​นาม​ของ​พระเจ้า​ตึง​กำสอน​ของ​หมู่​เฮา​ตวย