Search form

1 ทิโมธี 6:14

14หื้อ​ต้าน​เยียะ​ต๋าม​กำสั่ง​นี้​หื้อ​ดี โดย​บ่มี​ตี้​ติ จ๋น​พระเยซู​คริสต์ องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ของ​เฮา​จะ​ปิ๊ก​มา​แหม​เตื้อ