Search form

1 ทิโมธี 6:15

15เซิ่ง​จะ​เกิด​ขึ้น​ต๋าม​ก๋ำหนด​เวลา​ของ​พระเจ้า ผู้​สมควร​จะ​ฮับ​ก๋าน​นมัสก๋าน ผู้​ครอบครอง​องค์​เดียว ผู้​เป๋น​กษัตริย์​เหนือ​กษัตริย์​ตังหลาย ผู้​เป๋น​เจ้า​เหนือ​เจ้า​ตังหลาย