Search form

1 ทิโมธี 6:16

16ผู้​เดียว​ตี้​บ่มี​วัน​ต๋าย​กับ​อยู่​ใน​ความ​เป่ง​แจ้ง​ตี้​มนุษย์​เข้า​ใก้​บ่ได้ ผู้​ตี้​บ่มี​มนุษย์​คน​ใด​ตี้​เกย​หัน​กาว่า​ผ่อ​หัน​ได้ ขอ​เกียรติ​กับ​ฤทธิ์​อำนาจ​จง​มี​แก่​พระองค์​ตลอด​ไป อาเมน