Search form

1 ทิโมธี 6:17

17สำหรับ​คน​รวย​ใน​โลก​นี้ หื้อ​สั่ง​หมู่​เขา​ว่า​บ่ดี​หยิ่ง กาว่า​ฝาก​ความ​หวัง​ไว้​กับ​ทรัพย์​สมบัติ​ตี้​บ่แน่นอน แต่​หื้อ​ฝาก​ความ​หวัง​ไว้​กับ​พระเจ้า ผู้​แบ่งปั๋น​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​หื้อ​กับ​เฮา​อย่าง​เหลือ​ล้น เปื้อ​หัน​แก่​ความ​สุข​สบาย​ของ​เฮา