Search form

1 ทิโมธี 6:2

2ส่วน​หมู่​ขี้ข้า​ตี้​มี​เจ้านาย​เป๋น​ผู้เจื้อ​ก็​บ่ดี​นับถือ​เจ้านาย​หน้อย​ลง ย้อน​ว่า​เป๋น​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​เหมือน​กั๋น​แล้ว แต่​ควร​จะ​ฮับใจ๊​หมู่​เจ้านาย​นัก​ขึ้น​แหม ย้อน​ว่า​เจ้านาย​ตี้​ฮับ​ประโยชน์​จาก​ก๋าน​ฮับใจ๊​ของ​หมู่​ขี้ข้า​นั้น​เป๋น​ผู้เจื้อ​ตี้​ขี้ข้า​ฮัก สิ่ง​ตี้​ข้าพเจ้า​เขียน​มา​แล้ว หื้อ​สั่ง​สอน​กับ​จั๊กจวน​หื้อ​เยียะ​ต๋าม