Search form

1 ทิโมธี 6:20

20ทิโมธี​เหย หื้อ​หละวัง​ฮักษา​สิ่ง​ตี้​พระเจ้า​มอบหมาย​ต้าน​หื้อ​ดี หลีก​หื้อ​ห่าง​จาก​คน​ตี้​อู้​เรื่อง​บ่มี​สาระ​กับ​บ่เก๋งกั๋ว​พระเจ้า กับ​เถียง​กั๋น​ใน​เรื่อง​ตี้​เขา​กึ๊ด​ว่า​เป๋น “ความ​ฮู้​แต๊” แต่​บ่ใจ้