Search form

1 ทิโมธี 6:3

กำ​สอน​ตี้​บ่ถูกต้อง​กับ​ความ​รวย​ตี้​แต๊​จริง

3ถ้า​คน​ใด​สอน​บ่เหมือน​ตี้​ว่า​มา​นี้ กับ​ขัดแย้ง​ถ้อยกำ​ตี้​ถูกต้อง​ของ​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ของ​เฮา ตึง​กำสอน​ตี้​สม​กับ​ตาง​ของ​พระเจ้า