Search form

1 ทิโมธี 6:5

5กับ​ก๋าน​เถียง​กั๋น​เป๋น​ประจ๋ำ​ใน​หมู่​คน​ตี้​ใจ๋​ทราม​กับ​บิ่นหลังต๋ำ​ความ​จริง เขา​กึ๊ด​ว่า​ก๋าน​ยำเก๋ง​พระเจ้า​จะ​เยียะ​หื้อ​เป๋น​คน​รวย