Search form

1 ทิโมธี 6:9

9ส่วน​คน​ตี้​ใค่​รวย​ก็​ถูก​ลองใจ๋​หื้อ​เยียะ​บาป เผียบ​เหมือน​ติด​แฮ้ว​ของ​ความ​อยาก​ใน​ตาง​บ่หลวก​ตึง​อันตราย เยียะ​หื้อ​หล้มจ๋ม​ฉิบหาย​วายวอด