Search form

2 โครินธ์ 1:11

11ย้อน​หมู่​ต้าน​ฮ่วมใจ๋​กั๋น​อธิษฐาน​เปื้อ​เฮา พระเจ้า​ก็​จะ​ตอบ​กำ​อธิษฐาน​หมู่​นั้น​ของ​ต้าน​กับ​จะ​ปั๋น​ปอน​เฮา แล้ว​คน​จ๋ำนวน​นัก​ก็​จะ​ขอบคุณ​พระเจ้า​ย้อน​เฮา