Search form

2 โครินธ์ 1:12

เปาโล​เปี่ยน​แผน​ก๋าน​เตียว​ตาง

12จิต​สำนึก​ของ​เฮา​ยืนยัน​กับ​หมู่​เฮา​ว่า กู้​สิ่ง​ตี้​เฮา​เยียะ​ใน​โลก​นี้​เฮา​เยียะ​โดย​ความ​บริสุทธิ์​ใจ๋​กับ​น้ำ​ใส​ใจ๋​จริง​ตี้​มา​จาก​พระเจ้า โดย​เฉพาะ​ใน​ความ​สัมพันธ์​กับ​หมู่​ต้าน เฮา​ได้​เยียะ​จาอั้น​โดย​พระคุณ​ของ​พระเจ้า บ่ใจ้​โดย​ปั๋ญญา​ของ​คน สิ่ง​นี้​ละ​ตี้​เยียะ​หื้อ​เฮา​ภูมิใจ๋