Search form

2 โครินธ์ 1:14

14ย้อน​หมู่​ต้าน​เข้าใจ๋​เฮา​อยู่​พ่อง​แล้ว ตี้​ว่า​ใน​วัน​ตี้​พระเยซู​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ของ​เฮา​ปิ๊ก​มา​นั้น หมู่​ต้าน​จะ​ได้​ภูมิใจ๋​ใน​ตั๋ว​เฮา เหมือน​กับ​ตี้​เฮา​จะ​ภูมิใจ๋​ใน​ตั๋ว​หมู่​ต้าน​ตวย