Search form

2 โครินธ์ 1:15

15ข้าพเจ้า​มั่นใจ๋​ว่า​หมู่​ต้าน​ภูมิใจ๋​ใน​ตั๋ว​เฮา ข้าพเจ้า​จึง​กะ​ว่า​จะ​ไป​แอ่ว​หา​หมู่​ต้าน​ก่อน​เปิ้น เปื้อ​หมู่​ต้าน​จะ​ได้​ปอน​เถิง​สอง​เต้า