Search form

2 โครินธ์ 1:16

16ข้าพเจ้า​จะ​แว่​ไป​แอ่ว​หา​หมู่​ต้าน​ต๋อน​ตี้​ก่ำลัง​เตียวตาง​ไป​แคว้น​มาซิโดเนีย กับ​จะ​แว่​แอ่ว​หา​แหม​เตื้อ​ต๋อน​ขา​ปิ๊ก​จาก​แคว้น​มาซิโดเนีย เปื้อ​จะ​ขอ​หื้อ​หมู่​ต้าน​จ้วย​ข้าพเจ้า​เตียวตาง​ไป​แคว้น​ยูเดีย​ต่อไป