Search form

2 โครินธ์ 1:20

20ย้อน​ว่า​พระ​สัญญา​ของ​พระเจ้า​กู้​ข้อ​ก็​เป๋น “แต๊”​โดย​พระคริสต์ ย้อน​จาอี้​หมู่​เฮา​จึง​อู้​กำ​ว่า “อาเมน” ผ่าน​ตาง​พระคริสต์ เซิ่ง​เป๋น​ก๋าน​หื้อ​เกียรติ​พระเจ้า