Search form

2 โครินธ์ 1:22

22พระองค์​ได้​จ๊ำก๋า​เฮา​เป๋น​คน​ของ​พระองค์​ไว้ กับ​หื้อ​พระวิญญาณ​อยู่​ใน​ใจ๋​เฮา​เปื้อ​เป๋น​ก๋าน​มัดจ๋ำ​พระสัญญา​ของ​พระองค์