Search form

2 โครินธ์ 1:24

24เฮา​บ่ได้​บังคับ​ความ​เจื้อ​ของ​หมู่​ต้าน ย้อน​หมู่​ต้าน​มี​ความ​เจื้อ​ตี้​มั่นคง​ดี​อยู่​แล้ว แต่​เฮา​ฮ่วม​ฮับใจ๊​กับ​หมู่​ต้าน เปื้อ​เยียะ​หื้อ​หมู่​ต้าน​มี​ความ​สุข