Search form

2 โครินธ์ 1:9

9แต๊ๆ เฮา​กึ๊ด​ว่า​ถูก​ตัดสิน​หื้อ​เถิง​ตี้​ต๋าย​แล้ว แต่​ตี้​เป๋น​จาอี้​ก็​เปื้อ​ว่า​เฮา​จะ​ได้​เปิ้ง​พระเจ้า ผู้​ตี้​เยียะ​หื้อ​คน​ต๋าย​เป๋น​ขึ้น​มา​ใหม่ บ่ใจ้​เปิ้ง​ตั๋ว​เก่า