Search form

2 โครินธ์ 10:1

เปาโล​แก้ต่าง​หื้อ​ตั๋วเก่า

1ข้าพเจ้า​เปาโล ขอ​อ้อนวอน​หมู่​ต้าน​เป๋น​ก๋าน​ส่วน​ตั๋ว โดย​ความ​สุภาพ​อ่อนน้อม กับ​ความ​เมตต๋า​ของ​พระคริสต์ บาง​คน​ว่า​ข้าพเจ้า​เป๋น​คน​ขี้แขะ​เมื่อ​อยู่​กับ​ต้าน​ตังหลาย แต่​เมื่อ​อยู่​ไก๋​หมู่​ต้าน​ก็​จะ​เป๋น​คน​ห้าว