Search form

2 โครินธ์ 10:10

10ย้อน​ว่า​มี​บาง​คน​อู้​ว่า “กำ​ใน​จดหมาย​ของ​เปาโล​นั้น​แฮง​กับ​เด็ดขาด​ก็​แต๊ แต่​จาใด​ต๋อน​ตี้​เขา​มา​อยู่​กับ​เฮา เขา​หยัง​มา​ผ่อ​เหมือน​คน​อ่อนแอ​กับ​อู้​บ่เป๋น​เรื่อง”